Özgeçmişim

2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Banu Taşkın, aynı üniversitede Dermatoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2009 yılında Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı oldu ve bu süre içerisinde Dermatolojik Cerrahi, Dermato-Kozmetoloji, Dermatolojik Allerji, Dermoskopi ve Fototerapi bölümlerinde çalışmalarda bulundu.Uzmanlık tezinde ‘Oral Liken Planus Tanılı Hastalarda Displazik ve Malign Değişikliklerin Saptanması Amacıyla, Biyopsi Örneğinde Toluidin Mavisi Uygulama Yönteminin Etkinliği’ üzerine çalışan Dr. Banu Taşkın beş yıl boyunca KBB Anabilim Dalı, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı ve Ağız, Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dallarınca düzenlenen ‘Oral Mukoza Hastalıkları Konseyi’nde görev aldı.

2013-2017 yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Yard. Doç. Dr olarak atandı ve bölüm başkanı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken Group Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde hasta kabul etti. 2018-2021 tarihleri arasından VKV Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesinde Medikal ve  Estetik Dermatoloji  alanında çalışmalarına devam etti. Uzm. Dr. Banu Taşkın 2021 Ocak ayından itibaren kendi kliniğinde Genel Dermatoloji, Dermatolojide Estetik ve Kozmetik uygulamalar, Dermatolojik Cerrahi, Dermatolojide Lazer Uygulamaları, Dermatolojik Allerji, Dermatoskopi konularında  hasta kabul etmekte, Ulusal ve Uluslararası eğitimler ve toplantılarla güncel gelişmeleri takip ederek çalışmalarda bulunmaktadır.

Deri Hastalıkları 95%
Estetik Dermatoloji 87%

Eğitim ve Deneyim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzman Doktor

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Group Florence Nightingale Hastaneleri

VKV Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi

Video Galeri

Üyelikler
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • Dermatoonkoloji Derneği
 • Türkiye Dermatoveneroloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):
 1. Taskin B, Erdoğan MA, Yiğittürk G, Günenç D, Erbaş O. Antifibrotic Effect of Lactulose on a Methotrexate-Induced Liver Injury Model. Gastroenterol Res Pract. 2017;  7942531.
 2. Tas B, Ozdemir B, Ilktac M, Taskin B, Say EM, Ozdalgıcoglu CComperison of Demodex folliculorum in rosacea and seborrhoeic dermatitis with standartized skin surface biopsy. WIMJ Open 2015; 2: 127-132.
 3. Taskin B. Periocular pigmentation: Overcoming the difficulities. Journal of Pigmentary Disorders 2015; 2: 1-3.
 4. Eris Eken Z, Oltulu P, Alper S, Taskin B, Cay O. Case Report of a very large skin tag in an unusual location that grew rapidly during pregnancy. J Dermatol. 2014 Apr;41(4):366 doi: 10.1111/1346-8138. 12425. Epub 2014 Feb 24.
 5. Biyik Ozkaya D, Taskın B, Tas B, Asiran Serdar Z, Demirkesen C, Su O, Onsun N. Poxvirus-induced angiogenesis after a thermal burn.The Journal of Dermatology 2014; 41: 830–833.
 6. Ozkaya DB, Su O, Taskin B, Tas B, Sar M, Onsun N. Bullous Pilomatricoma. Eur J Dermatol. 2012 Dec 14.
 7. Ozturk G, Turk BG, Karaca N, Karaarslan IK, Ertekin B, Ertam I, Kazandi A, Kandiloglu G. Cutan Ocul Toxicol. 2012 Mar; 31(1):81-4.
 8. Kilinc Karaarslan I, Turkmen M, Ertekin B, Akalin T, Ozturk G. Folliculotropic T-cell lymphocytosis as an associated finding in mycosis fungoides. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009; 23(5):601-2.
 9. Gencoglan G, Şahin S, Ertekin B, Kazandı AC, Ceylan C. Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu. Türkderm 2009; 43: 119-21.
 10. Vural F, Saydam G, Cagirgan S, Ertekin B, Hekimgil M, Unal I, Soydan S, Tombuloglu M. Primary cutaneous B-cell lymphoma: report of eight cases and review of the literature. Int J Dermatol. 2008 Jul;47(7):675-80.
 11. Gencoglan G, Karaca S, Ertekin B. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia successfully treated with imiquimod. Dermatology. 2007; 215(3):233-5.
 12. Ertam I, Ertekin B, Unal I, Alper S.  Granuloma faciale: Is it a new indication for mimecrolimus? J Dermatolog Treat. 2006;17(4):238-40.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 1. Taşkın B. Merkel hücreli Karsinom. Güncel Dermatoloji Dergisi 2017; 2: 69-71.
 2. Eris Eken Z, Taskin B, Alper S. Minimal invaziv işlemlerle perioral ve periorbital rejüvenasyon. FNG&Bilim Tıp Dergisi 2017; 3: 90-94.
 3. Taşkın B, Aybey B, Çoban İ, Alper S. Olgu sunumu: 83 yaşındaki bir hastada primer varisella enfeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi 2017;13: 48-51.
 4. Eris Eken Z, Taskin B, Yazıcı İ, Namdar Celikkan B, Cay Ö, Çoban İ, Çabuk FG, Alper S. Uzun süreli azathiopürin tedavisi sonrası görülen epüptif melanositik nevüs olgusu.  FNG&Bilim Tıp Dergisi 2016; 2: 208-210.
 5. Taşkın B, Eriş Eken Z, Alper S. Dermatolojide rejeneratif tedavilerin kullanımı. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon dergisi 2015; 1.
 6. Taşkın B, Eriş Eken Z, Tas B, Altunay S, Alper S. Nadir yerleşimli bir Fordyce anjiyokeratomu: Olgu sunumu. FNG&Bilim Tıp Dergisi 2015; 1: 33-35.
 7. Eriş Eken Z, Taşkın B, Alper S. Saç kozmetikleri ve kamuflaj teknikleri. Türkderm 2014; 48: 64-69.
 8. Taşkın B, Eriş Eken Z, Alper S. Kronik Spontan Ürtikerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. Türkiye Klinikleri, Ürtiker Özel Sayısı.No: 2014-42506.
 9. Taş B, Bıyık Ozkaya D, Taşkın B, Öncü M, Sar M. Post-travmatik punktat dijital kalsinosis kutis sirkümskripta. Nobel Med 2014; 10: 92-96.
 10. Taş B, Sar M, Bıyık Özkaya D, Berköz Ö, Pilancı Ö, Taşkın B. Büllöz Pilomatrikoma: İki Olgu Sunumu ve Literatürü Gözden Geçirme. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012; 22(3):185-90.
 11. Taş B, Bıyık Özkaya D, Taşkın B, Sar M. Nevus Psiloparus: Nonsendromik Bir Olgu Sunumu ve Literatürü Gözden Geçirme. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012; 22:180-4.
 12. Karaca N, Ertekin B, Gerçeker Türk B, Kandiloğlu G, Dereli T. Kolda Sistemik Tutulumla Birliktelik Gösteren Bir Dövme Sarkoidozu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010; 20(2):88-90.
 13. Gerçeker Türk B, Ertekin B, Sezgin AÖ, Kazandı AC, Dereli T, Özdemir F. Skleromiksödem tedavisinde sistemik steroidin hızlı etkinliği. Ege Tıp Dergisi 2010; 49: 201-203.
 14. Aytimur D, Ertam İ, Gerçeker Türk B, Ertekin B. Pitriyazis Versikolorda Malassezia Türlerinin Dağılımı. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2009; 19(1):1-4.
 15. Ertam İ, Aytimur D, Ertekin B, Yüksel Bıyıklı SE, Alper S. Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: 11-3.
 16. Ertekin B, Kılınç Karaaslan I, Akalın T, Özdemir F. Prostat Karsinomu ile Birliktelik Gösteren Bir Pemfigus Foliaseus Olgusu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2008; 18(4): 242-
 17. Ertam İ, Ertekin B, Ünal İ. Jeneralize verrü tedavisinde sistemik interferon alfa – 2a: bir olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 2007; 46: 179-182.
 18. Ertekin B, Gerçeker Türk B, Aytimur D. Trichophyton Tonsurans’ın Etken Olduğu Bir Tinea inkognito Olgusu. Türk Dermatoloji Dergisi 2007;1: 60-2.
 19. Ertekin B, Aytimur D. Oral Mukozanın Fungal Hastalıkları ve Tedavi Seçenekleri. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005; 15: 189-199.
Kitap çevirisi

Taşkın B, Alper S. Marionette Çizgileri. Botulinum Toksin Uygulamaları. Dünya Tıp Kitapevi 2015, Sayfa: 97-106.

Konuşmalar ve bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 1. Taşkın B, Melanomda genetik ve çevresel faktörler 13 Ocak 2018, DOD bölge toplantısı, İstanbul
 2. Taşkın B, İlaç ve kozmetiklere bağlı fotoduyarlanma 28 Eylül-1 Ekim 2017, V DOD Dermatoloji Gündemi,Kuşadası, İzmir. (Konuşma)
 3. Taskin B. Psoriasiste hayvan modelleri, Dermatolojide deneysel hayvan modelleri sempozumu. 14 Ekim 2017, İstanbul. (Konuşma)
 4. Taskin B, Sedef hastalığının sosyopsikolojik etkileri, damgalanma. Hasta Deneyimi Zirvesi 2017: Küresel Bir Sağlık Sorunu Olarak Sedef Hastalığı 26 Ekim 2017, İstanbul (Konuşma)
 5. Taşkın B, Botulinum toksin komplikasyonları ve komplikasyon yönetimi. Florence Nightingale Hospital Konferans Salonu, 1 Kasım 2017, İstanbul (Konuşma)
 6. Çay Ö, Taşkın B, Memet B, Namal E, Alper S. Lokal nüks gösteren metastatik Bazal Hücreli Karsinoma tedavisinde Vismodegib’in etkinliği: Bir olgu sunumu. 28 Eylül-1 Ekim 2017. V DOD Dermatoloji Gündemi, Kuşadası, İzmir (Poster sunum).
 7. Taşkın B, Alper MA, Yigitturk G, Alper S, Erbas O. ‘Metotreksat kullanımına bağlı gelişen karaciğer toksisitesinde Digoksin tedavisinin etkinliği’ 9. Dermatoloji Bahar Sempozumu 12-15 Nisan 2017; Antalya (Tartışmalı poster).
 8. Taşkın B. Akne skarlarında dermal iğne. “Ulusal Kongre ve İstanbul Estetik Forum” 17-19 Şubat 2017, İstanbul. (Konuşma)
 9. Taşkın B. Merkel Hücreli Karsinom. Baş- boyunda deri kanserleri toplantısı. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi. 17 Mart 2017. (Konuşma)
 10. Taşkın B, Eriş Eken Z, Taş B, Alper S. Pediatrik Vitiligo Hastalarında 308nm Excimer Işık Tedavisi ile Topikal Takrolimus Kombinasyonunun Etkinliği” 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya (Sözlü sunum)
 11. Taşkın B. Vitiligo ve psoriasiste hedefe yönelik tedavi. IV. DOD Dermatoloji Gündemi 03-06 Eylül 2015. Eskişehir, Türkiye (Konuşma)
 12. Taşkın B. Vitiligo, Psoriasis ve Alopesi tedavisinde Laser ve Işık Sistemleri. Laser ve ışık kaynakları: Dermatolojik tedavideki yeri, temel bilgiler, cihaz seçimi. 9 Ocak 2016, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu, İstanbul. (Konuşma)
 13. Taskin B. Periocular pigmentation: Overcoming the difficulities, VII. Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders 21-23 November 2014. İstanbul Florence Nightingale Hospital. İstanbul-Turkey. (oral presentation)
 14. Taskin B. Dermatoloji’de paraneoplastik hastalıklar 4 Şubat 2015.  Florence Nightingale Hospital Konferans Salonu, İstanbul (Konuşma)
 15. Taskin B, Eris Eken Z, Biyik Ozkaya D, Tuncer S, Coban I, Alper S. Case report: Pigmented Basal Cell Carcinoma of Nipple and Areola Complex.  24th EADV Congress, 7-11 October 2015; Copenhagen, Denmark. (Poster sunum)
 16. Taşkın B, Eriş Eken Z, Çay Ö, Çoban İ, Alper S. Akroanjiodermatit (Psödo-Kaposi Sarkomu): Bir olgu sunumu. XXII. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu 18-22 Kasım 2015. (Poster sunum)
 17. Taskin B. Mikozis Fungoides’te tanı ve evreleme. III. Dermatoonkoloji Gündemi, I. Uluslararası Dermatoloji Kongresi, 4-6 Eylül 2014 Bakü-Azerbaycan. (Konuşma)
 18. Eriş Eken Z, Taşkın B, Çay Ö, Oltulu P, Düzlü M, Alper S. Bilateral dış kulak yolunda trikoadenom. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 (Poster sunum)
 19. Eriş Eken Z, Taşkın B, Çay Ö, Özçelik ET, Arat M, Alper S. Hematolojik Malignite Hastalarındaki Kutanöz Bulgularının Klinikopatolojik Değerlendirmesi XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 (Sözlü sunum))
 20. Akgül Ö, Eriş Eken Z, Taşkın B, Tuzlalı S, Dünder İ, Alper S. Yaygın deri metastazı olan nüks vulva karsinomu XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 (Poster sunum)
 21. Eris Eken Z, Taşkın B, Yazıcı İ, Namdar Çelikkan B, Çay Ö, Çoban İ, Kuşku Çabuk F,  Alper S.Süreli Azathiopürin Kullanımı Sonrası Görülen Melanositik Nevüs Artışı XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 (Poster sunum)
 22. Taskin B. Atopik dermatit, Florence Nightingale Hospital Konferans Salonu 5 Şubat 2014- İstanbul.
 23. Taşkın B, Aybey B, Bülbül Dogusoy G, Alper S. Olgu sunumu: 83 yaşındaki bir hastada primer varisella enfeksiyonu. Otoimmun büllöz hastalıklar. Güz toplantıları (13-14 Eylül 2013), Bildiri ve özetler kitabı, sayfa 14 (P-25) (Poster sunum).
 24. Bıyık Özkaya D, Su O, Tas B, Taşkın B, Sar M. Bullous Pilomatricoma. 11th Congress of the European Society for Pediatric (16-19 May 2012, Istanbul- Turkey) (PP-123).
 25. Taş B, Sar M, Bıyık Özkaya D, Berköz Ö, Pilancı Ö, Taşkın B. Büllöz görünümlü Pilomatrikoma: İki olgu ve literatüre bakış. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (09-13 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri ve Özetler Kitabı, sayfa 110 (P-110)   (Poster sunum)
 26. Taş B, Sar M, Bıyık Özkaya D, Taşkın B. Bir “Atipik Spitz Nevüs” (AST) olgusu ve “Spatz” derecelendirmesi ile metastaz riskinin skorlanması. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (09-13 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri ve Özetler Kitabı, sayfa 214, (P-214) (Poster sunum).
 27. Taş B, Bıyık Özkaya D, Taşkın B, Sar M, Öncü M. Dijital Kalsinozis Sirkümskripta: Şiddetli hiperhidrosis ve Pernio’ya eşlik eden bir kütanöz kalsifikasyon olgusu. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (09-13 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 112, ( P-112) (Poster sunum).
 28. Taş B, Bıyık Özkaya D, Taşkın B, Sar M, Özdemir B. Lyme Borreliozis’i Nedeniyle Oluşmuş Jeneralize Granüloma Annülare. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (09-13 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri ve Özetler Kitabı, sayfa 112 ( P-111) (Poster sunum).
 29. Bıyık Özkaya D, Taşkın B, Avcı B, Memişoğlu A. Bağcılar EAH Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri. Dermatoloji Bahar Simpozyumu (5-8 Ekim 2011, Dalaman), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 103 (S-06) (Sözlü sunum).
 30. Taşkın B, Bıyık Özkaya D, Taş B, Çağlar A. Olgu Sunumu: Nadir yerleşimli bir Fordyce Anjiokeratomu. Dermatoloji Bahar Simpozyumu (5-8 Ekim 2011, Dalaman), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 117 (p-27) (Poster sunum).
 31. Taş B, Bıyık Özkaya, Taşkın B, Sar M. Nevus Psiloliparus. Dermatoloji Bahar simpozyumu (5-8 Ekim 2011, Dalaman) , Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 117( P-28) (Poster sunum).
 32. Ertekin B, Gerçeker Türk B, Kandiloğlu G, Ceylan C, Dereli T. Oral likenoid lezyonlarla başvuran hastalarda displazik bulguların saptanmasında toluidine mavisi uygulama yönteminin etkinliği. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 36 (S20) (Sözlü sunum).
 33. Gerçeker Türk B, Ertekin B, Karaca N, Sezgin AÖ. Tinea İncognito tanısı alan hastalarda deneyimlerimiz: Bir olgu serisi. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 166 (P233) (Poster sunum).
 34. Gerçeker Türk B, Ertekin B, Sezgin AÖ. Kazandı AC, Dereli T, Özdemir F. Skleromiksödem tedavisinde sistemik steroidin hızlı etkinliği: Bir olgu sunumu. V. Ege Dermatoloji Günleri (7-11 Mayıs 2009, Bodrum), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 26 (SS18) (Sözlü sunum).
 35. Ertekin B, Gerçeker Türk B, Kazandı AC, Dereli T. Partiküllü peeling sonrası yüzde gelişen yabancı cisim granuloma. IV. Ege Dermatoloji Günleri (7-10 Mayıs 2008, Marmaris), Program ve Özet Kitabı, sayfa 32 (P24) (Poster sunum).
 36. Ertekin B, Karaca N, Kazandı AC, Dereli T. Nevus komedonikus: İki olgu sunumu. IV. Ege Dermatoloji Günleri (7-10 Mayıs 2008, Marmaris), Program ve Özet Kitabı, sayfa 45 (P51) (Poster sunum).
 37. Kazandı AC, Koşay Gerzile Y, Karaca N, Ertekin B. Seyrek rastlanan onaltı yaşında bir erkek hastada Lenfomatoid Papülozis Tip C Olgusu. II. Ege Dermatoloji Günleri (15-18 Mayıs 2006, Fethiye), Program ve Bildiri Özet Kitabı, sayfa 42 (P22) (Poster sunum).
 38. Gençoğlan G, Ertekin B, Ceylan C. Yünsü Saç (Wooly Hair): Bir olgu sunumu. II. Ege Dermatoloji Günleri (15-18 Mayıs 2006, Fethiye), Program ve Bildiri Özet Kitabı, sayfa 47 (P31) (Poster sunum).
 39. Ertam İ, Aytimur D, Ertekin B, Gerçeker Türk B, Alper S. Pitiriasis versikolorda türlerin dağılımı. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 53 (S43) (Sözlü sunum).
 40. Ertekin B. Ceylan C, Kandiloğlu G. Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi: Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 97 (P73) (Poster sunum).
 41. Ertam İ, Ertekin B, Ünal İ. Jeneralize verrü tedavisinde sistemik interferon alfa-2A: Bir olgu sunumu. I. Ege Dermatoloji Günleri (11-14 Mayıs 2005, Bodrum), Program ve Özet Kitabı, sayfa 92 (P26) (Poster sunum).
 42. Ertekin B, Kılınc I, Akalın T, Kazandı AC, Ünal İ. Psoriazis ve Vaskülit birlikteliği. I. Ege Dermatoloji Günleri (11-14 Mayıs 2005, Bodrum), Program ve Özet kitabı, sayfa 95 (P32) (Poster sunum).
 43. Ertekin B, Kılınç I, Akalın T, Özdemir F. Prostat karsinomu ile birliktelik gösteren bir Pemfigus Foliaseus olgusu. III. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri (03-06 Mart 2005, Uludağ) Sempozyum Kitabı, sayfa188 (P4) (Poster sunum).
 44. Ertekin B, Ceylan C, kazandı AC, Ünal İ. Ekzemayı andıran bir Darier olgusu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi (7-12 Eylül 2004, Çeşme), Bildiri Kitabı, sayfa 130 (P119) (Poster sunum).
Katıldığı Kurs ve Seminerler
 • Anatomi ve Fresh Kadavra Üzerinde Uygulamalı Kozmetik ve Tıbbi Estetik Kursu (21Ocak 2018, Ankara)
 • III. Fotona user meeting (2-3 Kasım 2017, İstanbul)
 • Olgularla Allerji kursu (22 Ekim 2017, İstanbul)
 • Dermatolojide deneysel hayvan modelleri sempozumu (14 Ekim 2017, İstanbul)
 • V DOD Dermatoloji Gündemi (28 Eylül-1 Ekim 2017, Kuşadası, İzmir)
 • IX. Dermatoloji Bahar Sempozumu (12-15 Nisan 2017, Antalya)
 • Baş- boyunda deri kanserleri toplantısı (17 Mart 2017, İstanbul)
 •  “Ulusal Kongre ve İstanbul Estetik Forum” (17-19 Şubat 2017, İstanbul)
 • XXVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2016, Antalya)
 • 25th EADV Congress (28 Sep-2 Oct 2016, Vienne)
 • VII. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Sempozumu (24-29 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir)
 • Fotona Laser Workshop (08-09 May 2016, Istanbul)
 • II. Ulusal Psoriasis Sempozyumu (1-3 Nisan 2016, Antalya)
 • MD Codes EQUATIONS: Dermal Filler Meeting – Mauricio De Maio (3 Mart 2016, Istanbul)
 • IV. Psoriasis Kış Okulu (20-21 Şubat 2016, İstanbul)
 • Laser ve ışık kaynakları kursu (9 Ocak 2016, İstanbul)
 • ‘Her yönüyle saç’ kursu (TDD, DUSEK, 05-06 Aralık 2015, İstanbul)
 • XXII. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu (18-22 Kasım 2015, Ankara)
 • FTC(Fine Thread Contour) Therapy Hands-on Workshop, (16 Eylül 2015, İstanbul)
 • IV. DOD Dermatoloji Gündemi (03-06 Eylül 2015, Eskişehir)
 • Dermatoallerji kursu ‘Dermatolojik Allerjide Hastaya Yaklaşım’ (23 Mayıs 2015 İstanbul)
 • Dermatolojide yenileyici Hücre Tedavileri Toplantısı (17 Mayıs 2015, İstanbul)
 • 3. Dermatoonkoloji Günleri (4-6 Eylül 2014 Bakü- Azerbaycan)
 • VII. Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders (22-23 November 2014 İstanbul)
 • XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (21-25 Ekim 2014, Antalya)
 • Dermatoloji Bahar Simpozyumu (11-14 Nisan 2013, İstanbul)

‘Lazer uygulamalarında güncel yaklaşımlar kursu’ Dermatoloji Bahar Sempozyumu 2013, İstanbul)

‘Dolgu uygulamalarında güncel yaklaşımlar kursu’ Dermatoloji Bahar Sempozyumu 2013, İstanbul)

‘Mezoterapi ve PRP uygulamalarında güncel yaklaşımlar kursu’ Dermatoloji Bahar Sempozyumu 2013, İstanbul)

‘Botulinum Toksin A uygulamalarında güncel yaklaşımlar kursu’ Dermatoloji Bahar Sempozyumu 2013, İstanbul)

 • European School of Dermato-Oncology 2013 (17-19 Ocak, Berlin)
 • IV. Ulusal Dermatojik Cerrahi Günleri (6-9 Aralık 2012, İstanbul)
 • Dermatoloji Bahar Simpozyumu 2011 (5-8 Ekim 2011, Dalaman),
 • XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya)
 • Dermatoloji-Dermatoonkoloji Gündemi (26-30 Mayıs 2010, Çeşme)

Dermatolojik Cerrahi Kursu (Dermatoloji-Dermatoonkoloji Gündemi,26-30 Mayıs 2010, Çeşme)

 • V. Ege Dermatoloji Günleri (7-11 Mayıs 2009, Bodrum)
 • I. Dermatoloji Kış Okulu (16-20 Aralık 2008, Antalya)
 • III. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve IV. Ulusal HIV/AIDS Sempozyumları (23-26 Kasım 2008, Kuşadası)
 • IV. Ege Dermatoloji Günleri (7-10 Mayıs 2008, Marmaris)
 • Dermatolojide Alerji Testleri Kursu (7 Aralık 2007, İstanbul)
 • VI. Ege Dahili Tıp Günleri Kongresi (25-27 Nisan 2007, İzmir)
 • II. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi (5-7 Nisan 2007, İzmir)
 • XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006, Antalya)
 • I. Ege Dermatoloji Günleri (11-14 Mayıs 2005, Bodrum)
 • III. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri (03-06 Mart 2005, Uludağ)

‘Botulinum A Toksini/AFAs/IPL/Oksijen terapisi/Diode/AFT/Epilasyon, Pigmentasyon ve Non-Ablatif/ Nd:YAG Laser  uygulamalı kursları’ (III. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, 03-06 Mart 2005, Uludağ)

 • XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi (7-12 Eylül 2004, Çeşme)
 • I. Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu (1-4 Nisan 2004, Kuşadası)
Translate »
Canlı Destek
WhatsApp
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?